کلاس‌های آموزش نرم‌افزارهای حمل‌ونقلی

visum1
مدرس نرم‌افزار VISUM
مهندس محمدرضا رافعی
Vissim1
مدرس نرم‌افزار VISSIM
مهندس رضا دهستانی بافقی
نرم‌افزار و جزییات کلاس
زمان برگزاری
هزینه
وضعیت
فایل پیوست

آموزش نرم‌افزار VISSIM
در دو مرحله‌

24 و 25 مهر 1398
1 و 2 آبان 1398

هر مرحله 500 هزار تومان

لغو شد

آموزش نرم‌افزار VISSIM

14 و 15 آذر 1398

800 هزار تومان

تکمیل ظرفیت
توضیحات کلاس

توضیحات کلاس