کلاس‌های آموزش نرم‌افزارهای حمل‌ونقلی

visum1
مدرس نرم‌افزار VISUM
مهندس محمدرضا رافعی
Vissim1
مدرس نرم‌افزار VISSIM
مهندس رضا دهستانی بافقی

نرم‌افزار و جزییات کلاس
زمان برگزاری
هزینه
وضعیت
فایل پیوست

آموزش نرم‌افزار VISSIM
در دو مرحله‌

24 و 25 مهر 1398
1 و 2 آبان 1398

هر مرحله 500 هزار تومان

لغو شد

---

آموزش نرم‌افزار VISSIM

14 و 15 آذر 1398

800 هزار تومان

تکمیل ظرفیت
Vissim1

آموزش نرم‌افزار VISUM

1 و 2 اسفند ماه 1398

900 هزار تومان

لغو شد

---

آموزش آنلاین نرم‌افزار VISUM

خرداد و تیر 1399
هفت جلسه دو ساعته

600 هزار تومان

پایان دوره

---

آموزش آنلاین نرم‌افزار VISUM

مرداد 1399
هشت جلسه دو ساعته

800 هزار تومان

پایان دوره

---

آموزش آنلاین نرم‌افزار VISSIM

27 و 28 آبان
4 و 5 آذر
چهار جلسه چهار ساعته

1.600.000 تومان

پایان دوره

---