بهنگام سازی مطالعات جامع حمل‌ونقل شهری و حومه کلان‌شهر اراک
2019-06-12
مطالعات جامع حمل‌ونقل بار درون‌شهری شهر اصفهان
2018-06-28
نام پروژه
تهیه شرح خدمات مطالعات تفصیلی حمل‌ونقل همگانی یکپارچه شهری و حومه
کارفرما
سازمان برنامه و بودجه کشور
تاریخ قرارداد
18 اسفند 1395
مدت قرارداد
9 ماهه