تهیه دستورالعمل انجام مطالعات جامع حمل‌ونقل شهری و حومه
2019-06-20
مطالعات ترافیکی موضعی شهر بوکان
2019-06-20
نام پروژه
مطالعات امکان‌سنجی احداث پیاده‌راه در شهر اردبیل
کارفرما
شهرداری اردبیل
تاریخ قرارداد
17 خرداد 1397
مدت قرارداد
3 ماه