مطالعات ترافیکی موضعی شهر بوکان
2019-06-20
بهنگام سازی مطالعات جامع حمل‌ونقل شهری و حومه کلان‌شهر اراک
2019-06-12
نام پروژه
مطالعات بازنگری طرح جامع حمل‌ونقل شهر قم
کارفرما
شهرداری قم
تاریخ قرارداد
15 بهمن 96
مدت قرارداد
18 ماهه