مطالعات ترافیکی موضوعی و موضعی شهر همدان
2020-06-24
مطالعات بازنگری طرح جامع حمل‌ونقل شهر همدان
2019-10-12
نام پروژه
مطالعات به‌روزرسانی اطلاعات عرضه و تقاضای سفرهای درون‌شهری
کارفرما
شهرداری مشهد
تاریخ قرارداد
23 دی 1398
مدت قرارداد
18 ماه