مطالعات ساماندهی ترافیکی بزرگراه شهید خرازی
2018-06-28
مطالعات بازديد ايمني راه‌هاي منتخب شرياني ويژه نوروز
2018-06-28
نام پروژه
مطالعات بهبود وضعیت حمل‌ونقل و ترافیک محدوده مرکزی شهر مشهد مقدس
کارفرما
شهرداری مشهد
(معاونت شهرسازی و معماری)
تاریخ قرارداد
16 خرداد 94
مدت قرارداد
5 ماهه