مطالعات انجام شده و در حال انجام در شرکت آوند طرح و اندیشه

1- مطالعات ترافیکی شهرداری منطقه 14 تهران
2- مطالعات ترافیکی شهر بانه
3- مطالعات بازديد ايمني راه‌هاي منتخب شرياني ويژه نوروز 1394
4- اجرای طرح خط سفید شهرداری منطقه 14 تهران
5- مشاور مادر پروژه خط سفید مناطق 22 گانه شهر تهران
6- مطالعات بهبود وضعیت حمل‌ونقل و ترافیک محدوده مرکزی شهر مشهد
7- مطالعات ترافیکی شهرداری منطقه 21 تهران
8- مشاوره در امور طراحی و ساماندهی خطوط سازمان اتوبوس‌رانی اراک
9- مطالعات بازديد ايمني راه‌هاي منتخب شرياني ويژه نوروز 1395
10- مطالعات ساماندهی ترافیکی بزرگراه شهید خرازی
11- مطالعات جامع حمل‌ونقل بار درون‌شهری شهر اصفهان
12- مطالعات ترافیکی تغییر مسیر خط 3 قطار شهری مشهد
13- مطالعات ترافیکی شهرداری منطقه 21 تهران
14- تهیه شرح خدمات مطالعات تفصیلی حمل‌ونقل همگانی یکپارچه شهری و حومه
15- بهنگام سازی مطالعات جامع حمل‌ونقل شهری و حومه کلان‌شهر اراک
16- مطالعات بازنگری طرح جامع حمل‌ونقل شهر قم
17- مطالعات ترافیکی موضعی شهر بوکان
18- مطالعه و طراحی هندسی و ایمن‌سازی ورودی و خروجی باند کندرو جنب بزرگراه اراک- قم
19- مطالعات امکان‌سنجی احداث پیاده راه در شهر اردبیل
20- تهیه دستورالعمل انجام مطالعات جامع حمل‌ونقل شهری و حومه
21- مطالعات جامع حمل‌ونقل شهر شهرکرد
22- بازنگری مطالعات جامع حمل‌ونقل شهر همدان
23- مطالعات به‌روزرسانی اطلاعات عرضه و تقاضای سفرهای درون‌شهری
24- مطالعات ترافیکی موضوعی و موضعی شهر همدان
25- مطالعات تفصیلی حمل‌ونقل همگانی یکپارچه شهری مشهد و حومه