انتشارات دیم در زمینه چاپ کتاب‌های حمل‌ونقل و ترافیک با مهندسین مشاور آوند طرح و اندیشه همکاری دارد. برای مشاهده تمامی کتاب‌ها و یا سفارش آن‌ها به سایت انتشارات مراجعه فرمایید.
کتاب‌های حمل‌ونقلی دیگری به‌ویژه در زمینه آموزش نرم‌افزار VISSIM و VISUM در حال آماده‌سازی است که در آینده نزدیک به چاپ خواهد رسید.


کتاب‌های حمل‌ونقلی چاپ شده

 


کتاب‌های منتشر شده
Freight-transport
مدل‌سازی حمل‌ونقل کالا

نویسندگان:
لورنت تاواسی و ژرارد دی جونگ
مترجم:
علی نادران
اقتصاد مهندسی و تأمین مالی زیرساخت‌های حمل‌ونقل

نویسندگان:
Elena S.Prassas و Roger P.Roess
مترجمان:
ایمان گوهری مقدم و محمدرضا رافعی
اصول مهندسی ترافیک، برنامه‌ریزی حمل‌ونقل و طرح هندسی راه شامل نکات آموزشی و حل تست‌های آزمون پروانه اشتغال به کار مهندسی ترافیک از سال 1383 تا شهریور 1395

گردآوری و تألیف:
علی توکلی کاشانی، کامران زندی و غلامرضا فرهمندی مقدم
فرهنگ مصور کشاورزی (عربی - فارسی - انگلیسی - لاتینی)

نویسنده:
مهندس بهمن مؤذن فردوسی