مروری بر رزومه دکتر علی نادران

 

مشخصات فردی
متولد پنجم فروردین ماه 1357 در تهران
وب‌سایت و ایمیل
Email: ali@naderan.com
Website: www.naderan.com
دوره‌های آموزشی
مهندسی ارزش
دوره آموزشی نرم‌افزارهای PTV-Vision
دوره آموزشی سیستم مدیریت کیفیت
اولین دوره آموزشی بازرسی ایمنی راه

عضویت
1- داور همکار بخش ایمنی ترافیک و حمل‌ونقل همگانی کنفرانس مهندسی حمل‌ونقل و ترافیک تهران، دوره 7، 8، 9، 11
2- عضو پنل بخش‌های ایمنی ترافیک و حمل‌ونقل همگانی کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل‌ونقل و ترافیک تهران، دوره 11
3- پژوهشگر نمونه حمل‌ونقل همگانی، 26 آذرماه 1386، وزارت کشور
4- داور همکار در فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه حمل‌ونقل
5- داور همکار در فصلنامه علمی- پژوهشی مهندسی حمل‌ونقل
6- داور همکار در فصلنامه علمی- پژوهشی امیرکبیر: مهندسی عمران و محیط زیست
7- معاون پژوهشی مرکز تحقیقات ایمنی کاربردی دانشگاه علم و صنعت ایران
8- مشاور فنی کمیته فنی دفتر حمل‌ونقل و دبیرخانه شواری عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، وزارت کشور

سابقه تدریس
1- تدریس در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران
2- شش ترم تدریس در دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین

سازمان شهرداری‌های کشور
- اصول مدیریت حمل‌ونقل همگانی (4 ساعت)
- جایگاه حمل‌ونقل در مدیریت شهری (4 ساعت)
- خصوصی‌سازی حمل‌ونقل همگانی (2 ساعت)

پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی
- سیستم‌های نوین حمل‌ونقل (16 ساعت)

مرکز تحقیقات ایمنی کاربردی دانشگاه علم و صنعت ایران
- مدیریت سرعت (3 ساعت)
زمینه‌های موردعلاقه
ایمنی ترافیک، برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، مهندسی ترافیک، مهندسی ارزش، اصلاح هندسی معابر و تقاطع‌ها، حمل‌ونقل همگانی، سیستم‌های هوشمند حمل‌ونقل، مدیریت روسازی، مهندسی راه‌آهن، طرح هندسی، طرح روسازی

کتاب
1- شاهی، جلیل؛ نادران، علی.«راهنمای ساماندهی ترافیکی تقاطع‌ها». انتشارات نوپردازان، تهران، زمستان 1384
2- نادران، علی؛ بابایی، علی؛ شاهی، جلیل.«بازرسی ایمنی راه»
3- شاهی، جلیل؛ نادران، علی.«مدیریت سانحه به کمک سیستم‌های هوشمند حمل‌ونقل»
4- شاهی، جلیل؛ نادران، علی؛ جمال‌زاده، علیرضا.«حمل‌ونقل نوین در شهرها».انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور. تابستان 390)
5- شاهی، جلیل؛ نادران، علی؛ جمال‌زاده، علیرضا.« مدیریت سیستم‌های ریلی شهری». انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور. تابستان 390)
6- نادران، علی؛ صناعی‌ها، جلیل. «طرح هندسی خیابان‌های شهری».انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور. تابستان 1390
7- نادران، علی؛ چوپانی، عبدالاحد. «مدیریت حمل‌ونقل شهری».انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور. تابستان 1390
8- نادران، علی. «آشنایی با سیستم‌های هوشمند حمل‌ونقل». انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور. تابستان 1390
9- شاهی، جلیل؛ نادران، علی.«ایستگاه‌های اتوبوس درون‌شهری: جلد اول، بررسی تجربیات جهانی».پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور. زمستان
1390
 

سوابق کاری