مطالعات بازنگری طرح جامع حمل‌ونقل شهر قم
2019-06-14
تهیه شرح خدمات مطالعات تفصیلی حمل‌ونقل همگانی یکپارچه شهری و حومه
2019-06-12
نام پروژه
بهنگام سازی مطالعات جامع حمل و نقل شهری و حومه کلان شهر اراک
کارفرما
شهرداری اراک
تاریخ قرارداد
25 خرداد 96
مدت قرارداد
12 ماهه