مطالعات ترافیکی شهر بانه
2018-06-28
ردیف
نام پروژه
کارفرما
تاریخ قرارداد
مدت قرارداد

1
مطالعات ترافیکی شهرداری منطقه 14 تهران
معاونت و سازمان حمل‌ونقل و ترافیک تهران
12 مرداد 93
9 ماهه

2
اجرای طرح خط سفید شهرداری منطقه 14 تهران
معاونت و سازمان حمل‌ونقل و ترافیک تهران
18 اسفند 93
6 ماهه

3
مشاور مادر پروژه خط سفید مناطق 22 گانه شهر تهران
معاونت و سازمان حمل‌ونقل و ترافیک تهران
2 اردیبهشت 94
4 ماهه

4
مطالعات ترافیکی شهرداری منطقه 21 تهران
معاونت و سازمان حمل‌ونقل و ترافیک تهران
22 شهریور 94
9 ماهه

5
مشاوره در امور طراحی و ساماندهی خطوط سازمان اتوبوس‌رانی اراک
سازمان اتوبوس‌رانی اراک
1 دی 94
12 ماهه

6
مطالعات ترافیکی تغییر مسیر خط 3 قطار شهری مشهد
شرکت قطار شهری مشهد
28 تیر 95
2 ماهه

7
مطالعات ترافیکی شهرداری منطقه 21 تهران
معاونت و سازمان حمل‌ونقل و ترافیک تهران
16 شهریور 95
12 ماهه

8
مطالعات ساماندهی حمل‏‌ونقل و ترافیک شهر اسفراین
شهرداری اسفراین
15 مهر 99
6 ماهه

9
استفاده از خدمات مهندسان مشاور در سطح منطقه 21 شهرداری تهران
شهرداری تهران
31 شهریور 1400
12 ماهه