مطالعات تفصیلی حمل‌ونقل همگانی یکپارچه شهری مشهد و حومه
2020-06-24
مطالعات به‌روزرسانی اطلاعات عرضه و تقاضای سفرهای درون‌شهری
2020-06-23
نام پروژه
مطالعات ترافیکی موضوعی و موضعی شهر همدان
کارفرما
شهرداری همدان
تاریخ قرارداد
5 دی 1398
مدت قرارداد
12 ماه